Acasă

O MICĂ ARHIVĂ PENTRU TINERII CERCETĂTORI.


Valeriu AntonoviciÎn 2011 am susţinut teza de doctorat în Ştiinţe Politice cu tema: MUNCA PATRIOTICĂ ÎN ROMÂNIA SOCIALISTĂ: 1970-1989.

În 2015 a apărut şi cartea cu titlul: "Munca Patriotică. Radiografia unui ideal falsificat" la editura Eikon/Şcoala Ardeleană.

Cercetarea, pe lângă studiul teoretic, interviurile realizate şi analiza legislaţiei, a presupus şi realizarea unei monitorizări a principalelor cotidiene din ultimii 20 de ani de communism.

Am stat aproape doi ani în arhive şi biblioteci unde am fotografiat articolele care mă interesau direct pentru această cercetare. Pe această pagină am încărcat arhiva foto a monitorizării de presă pentru a veni în sprijinul tinerilor cerectători.

Mai jos redau câteva paragrafe din carte, în care explic paşii şi modul în carea a fost realizată monitorizarea de presă pentru fiecare cotidian în parte.

Monitorizare de presă.
Pentru o documentare mai amplă despre ceea ce a însemnat munca patriotică, cât şi pentru a putea contextualiza implicaţia acesteia în viaţa publică şi privată am realizat o monitorizare de presă pentru anii 1970-1989. Pe parcursul acesteia am urmărit şi analizat articole, proiecte de legi, reportaje şi cuvântări publicate în acea perioadă în Scînteia, România Liberă, Munca de Partid, Scînteia Tineretului şi Viaţa Studenţească. Această monitorizare de presă nu m-a ajutat doar să colectez cât mai multe informaţii despre ceea ce a însemnat munca patriotică, cum a fost justificată de puterea politică şi de presă, ce tipuri de activităţi şi ce tipuri de justificări erau făcute mai frecvent, ci m-a direcţionat şi către alte ipoteze şi chiar către alte surse de documentare. De exemplu, după monitorizarea primelor publicaţii am introdus în grila de monitorizare şi alte cuvinte cheie decât cele stabilite iniţial. Dacă la început urmăream cuvinte cheie, fotografii, grafice care conţineau termeni precum: muncă patriotică, muncă în folosul comunităţii locale, cei 3R, întrecere socialistă, muncă voluntară etc., adică termeni direct legaţi de tema centrală, la scurt timp am inclus în această grilă şi termeni precum: Consiliul Popular, cel care se ocupa de organizarea acestor munci, tabere de muncă, brigăzi de tineret etc. Astfel, pentru a mă asigura că din primii ani analizaţi nu mi-au scăpat anumite evenimente şi relatări importante, am luat decizia de a monitoriza presa după metoda sus-jos: dacă la prima publicaţie am început monitorizarea din 1970 şi am terminat cu 1989, la cea de-a doua am început cu anul 1989 şi am terminat cu 1970.
Primele două publicaţii (România Liberă şi Munca de Partid) le-am monitorizat în totalitate - număr cu număr - an cu an. După ce am constatat faptul că acelaşi tip de articole şi argumentări uneori chiar şi aceleaşi fotografii reveneau cu o mare frecvenţă în monitorizare, am decis ca Scînteia să o monitorizez după un pas statistic pentru a câştiga cât mai mult timp la analiza de text care a fost realizată după fotocopierea acestora. Astfel am fotocopiat câte trei luni din fiecare an, de exemplu: pentru anul 1970 - ianuarie, februarie, martie; 1971 - aprilie, mai, iunie; 1972 - iulie, august, septembrie etc., iar pentru Scînteia Tineretului şi Viaţa Studenţească am realizat monitorizarea după un alt pas statistic - din doi în doi ani (exemplu: Scînteia Tineretului - 1973, 1975, 1977 etc. şi Viaţa Studenţească - 1970, 1972, 1974, 1976 etc.)
După finalizarea monitorizării am realizat o analiză de conţinut urmărind câteva aspecte importante pentru studiul de faţă:
1. Cum era justificat acest tip de muncă;
2. Contextul apariţiei acelui articol (context economic, politic, istoric sau chiar şi cel calendaristic);
3. Cum era prezentă viaţa cotidiană în acele publicaţii;
4. Legătura dintre acest tip de activitate şi unele concepte precum: omul nou, socialism, patriotism, identitate, voluntariat, legitimitate politică, conştiinţă etc.
(Antonovici, 2015; pp: 34-36)